DEN KLASTRŮ v Libereckém kraji

poppy-1128683-1920-j.jpg

22. června 2021 · 10:00 - 18:45 hodin

Národní klastrová asociace spolu s Libereckým krajem a Agenturou regionálního rozvoje Vás zvou na již osmý Den klastrů, který se koná pod záštitou a za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

Na akci přislíbili účast další významní hosté včetně náměstků ministra průmyslu a obchodu Mariana PiechyPetra Očka a generálního ředitele agentury CzechInvest Patrika Reichla.


Místo konání: Technická univerzita Liberec · aula budovy G
+ možná následná návštěva výzkumných center: VÚTS · CxI

V rámci programu bude řeč především o přínosech klastrové spolupráce a smyslu zakládání klastrových organizací v České republice.

Seznámí Vás s konkrétními přínosy spolupráce firem s výzkumnými organizacemi. Představí příklady dobré praxe, možnosti zapojení klastrů do procesu realizace RIS3 (Regionální inovační strategie), rozvoje inovací, mezinárodní spolupráce a čerpání podpory ze zdrojů Evropské unie na vědu, výzkum a inovace. Součástí programu je představení dvou špičkových výzkumných center Libereckého kraje (VÚTS a CxI).

Máte zájem? Pak stačí vyplnit registrační formulář

Chcete vědět víc? Kompletní program najdete na webu 1012plus.

Kontakt:

Tomáš Drašnar, ARR  Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

U Jezu 525/4, 460 01 Liberec IV., tel.: +420 603-184158, e-mail: t.drasnar@arr-nisa.cz

www.arr-nisa.cz 

www.1012plus.cz

www.stavbaroku.lk