Pravidelné akce a činnosti

KHK jako partner LK
- organizátor a spoluorganizátor programů zahraničních návštěv a zahraničních výjezdů,
prezentace podnikání v LK
- signatář Paktu zaměstnanosti - řídícího výbor - Mgr. Neumann, výkonný výbor - Ing. Mužíček, Ing. Procházka,
- spolupráce s podnikatelským inkubátorem LIPO.ink,
- spolupráce s ARR Liberec (Agentura regionálního rozvoje),
- zástupci KHK - členové, podnikatelé - jsou zastoupeni v mnoha organizacích LK zastupitelstvo, Ekonomická rada,
Svaz pro rozvoj CR LK, Pakt zaměstnanosti.

KHK jako partner HK ČR
- předávání informací na jednotlivé OHK ,
- předávání informace podnikatelům - cíleně, popř. na webu khkliberec.cz,
- předávání podnětů podnikatelů, členů z LK na HK ČR.

KHK jako organizátor akcí v LK
- spolupráce s ostatními KHK v ČR a výměna zkušeností,
- diskuse s podnikateli v LK,
- semináře a workshopy k rodinným firmám,
- přeshraniční prodejní výstavy a veletrhy regionálních výrobků,
- diskusní výjezdy za praxí/ do provozů firem,
- odborné semináře s Celním úřadem Liberec na aktuální témata a novely zákonů,
- semináře a workshopy s aktéry cestovního ruchu v LK,
- burza škol „Propojujeme teorií s praxí“,
- organizace žákovských a studentských soutěží: T-Profi, AMAVET,
- spoluorganizace soutěží Živnostník a Podnikatel roku,
- pro podnikatele z LK pravidelné Čaje o páté

KHK jako přeshraniční partner
- spolupráce s partnery v příhraničí: IHK Drážďany, KARR S.A. Jelení Hora a dalšími,
- pravidelné setkávání a výměna zkušeností s německými a polskými podnikateli v příhraničí,
- zabezpečování informačního servisu, vyhledávání partnerů pro zahraniční i místní podnikatele,
- dámská podnikatelská setkání českých a saských podnikatelek,
- organizace mezinárodních hospodářských kooperačních fór.