Účel spolku zapsaný v OR

19.5.2020_Spolek zastupuje, koordinuje, prosazuje a hájí zájmy okresních hospodářských komor a jejich členů, ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, vůči orgánům státní správy a samosprávy, jiným veřejným institucím a podnikatelským uskupením. Spolek spoluvytváří podnikatelské klima v Libereckém kraji, rozšiřuje vliv okresních hospodářských komor působících v Libereckém kraji, podporuje podnikatelské aktivity členů okresních hospodářských komor působících v Libereckém kraji a podporuje hospodářský rozvoj regionu. Spolek se podílí na řešení rozvojových programů v Libereckém kraji a poskytuje či zajišťuje členům okresních hospodářských komor působících v Libereckém kraji informační servis týkající se podnikatelských možností v rámci rozvojových programů Libereckého kraje, dále profesního vzdělávání, forem rekvalifikace a problémů zaměstnanosti, a v uvedených oblastech poskytuje okresním hospodářským komorám působícím v Libereckém kraji, jejich členům a partnerům konzultační a poradenské služby. Spolek podporuje rozvoj učňovského a odborného školství v Libereckém kraji a podílí se na rozvoji dopravní politiky v Libereckém kraji.