Dotační program Asistenční voucher

lightbulb-1875247-1280-j.jpg

Dovolte, abychom Vás informovali o dotačním programu „Asistenční vouchery Libereckého kraje“.

Tento podpůrný program jako celek je zaměřen na rozvoj inovací v Libereckém kraji a poskytovaná finanční podpora má napomoci přípravě strategických projektových záměrů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, případně projektových záměrů z oblasti rozvoje lidských zdrojů  pro výzkum a vývoj

Program a jeho přílohy je zveřejněn na dotačním webu Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz (konkrétně https://dotace.kraj-lbc.cz/regionalni-rozvoj/asistencni-vouchery-libereckeho-kraje-d453423.htm) a na úřední desce. Příjem žádostí je již otevřen a žádosti budou přijímány do 31.1.2022 – viz informace níže. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj.

Nejdůležitější informace o programu asistenční vouchery:

Podrobné informace naleznete na výše uvedeném odkazu.

V případě zájmu o tuto dotační podporu doporučujeme osobní konzultace ještě před započetím samotné přípravy projektového záměru.

Kontaktní osoby : 

Ing. Zuzana Antlová, zuzana.antlova@kraj-lbc.cz,  485 226 655

Ing. Vladimír Pachl, vladimir.pachl@kraj-lbc.cz,  485 226 707  

 

www.kraj-lbc.cz