Výzva - žádost o pomoc v nouzi, od podnikatelů v cestovním ruchu, gastronomii, kultuře a návazných oborech a službách v Libereckém kraji

hotel-rehavital-j.jpg

17.12.2020_ohkjbc_Výzva v PDF, oficiální znění

Řada podnikatelů již vyčerpala veškeré rezervy a současná epidemická situace, bohužel, přinese další omezování ekonomiky.

Vláda se od pátku chystá opět uzavřít praktické veškeré aktivity v našich oborech.

Zástupci Hospodářské komory v čele s viceprezidentem Tomášem Prouzou i další představitelé podnikatelů v gastronomii a cestovním ruchu jednali v neděli s ministry Havlíčkem a Dostálovou a odešli s příslibem řešení po vzoru například Německa nebo Rakouska.

To ovšem již, podle aktuálních mediálních vyjádření vlády, opět neplatí.

Proto i my, firmy i živnostníci v Libereckém kraji, pracující v oborech cestovního ruchu, gastronomie, ubytování, kultury, produkce akcí různého druhu a dalších souvisejících služeb, se připojujeme tímto návrhem ke kompenzování nuceného zastavení podnikání ve službách:

a) Dočasné a rychlé řešení pro avizovanou novou vlnu uzavření podniků:

prodloužení programů Antivirus A+ a B po celou dobu platných omezení provozů a obnovení programu Antivirus C, tedy odpuštění odvodů sociálního pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců,

Prodloužení programu Covid-nájemné pro všechny uzavřené podniky bez dosavadních omezení,

Zvýšení kompenzačního bonusu pro živnostníky na 1 000 Kč z dnešních 500 Kč denně.

b) Náprava dosavadních nelogických či šikanózních pravidel – příklady: zavedení rovného přístupu ke všem podnikatelům. Někteří z nás jsou doslova šikanováni současnými pravidly. Např.:

  1. zamítnutí vyplacení kompletního příspěvku v programu antivirus A, B, C v případě, že firma poslala své odvody byť jen o jediný den po daném termínu,
  2. započítávání (do počtu 50 osob) i zaměstnanců, kteří již i několik let pro firmu nepracují, například osoby na mateřské dovolené,
  3. nemožnost využití antiviru i pro pracovní smlouvy jediných jednatelů společností či majitelů firem, kterým nemohl pracovní smlouvy podepsat nikdo jiný než oni sami a na základě těchto smluv po celou dobu řádně odváděli daně a pojištění.

c) Spravedlivý a systémový kompenzační program pro všechny zasažené podniky ve výši 75 % obratu vykázaného v loňském roce v měsících, kdy jsou a budou nuceně zastavit své provozovny i jiné podnikání na základě vládních opatření (viz německý nebo rakouský model). 

Tato pravidla a kompenzace by zajistily spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům, podle vzoru fungujících modelů například v Rakousku a Německu. Rozdíly ve způsobu podpory podnikatelů se jeví jako jeden z důvodů, proč růst české ekonomiky nyní výrazně zaostává za ostatními zeměmi. ČR se zařadila k zemím s nejpomalejším růstem ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Všechny podpory přitom kompenzují podnikům ztráty podle obratu.

V Německu, Rakousku i dalších zemích si uvědomili, že podpořit tento segment podnikání či služeb bude v konečném efektu pro ekonomiku státu mnohem výhodnější, než nechat většinu firem padnout.

V  mediálních výstupech vlády avizované kompenzace složitými výpočty různých nákladů neodrážejí plnění předchozích příslibů a nezaručují smysluplnou pomoc postiženým oborům.

Žádáme tímto poslance opozičních stran z našeho kraje, jmenovitě: Ing. Petra Beitla, Mgr. Jana Farského, Ing. Tomáše Martínka i PhDr. Ivana Bartoše, rovněž původem z našeho kraje i města, aby v parlamentu naši snahu podpořili, a aby oni i jejich kolegové při dalším hlasování, například o prodloužení nouzového stavu, avizovaném na 22. 12. 2020, podmínili jeho podporu funkčním programem kompenzací, například podle této naší výzvy.

Podporujeme iniciativy restauratérů i v jiných regionech, i když se zatím nepřidáváme k otevřeným protestům typu nedodržení otevírací doby či otevření podniku proti znění aktuální vyhlášky.

Rozumíme ale tomu, že v mezních situacích kdy je ohrožena základní existence, mají lidé právo na vlastní obranu.

V první i druhé vlně koronakrize jsme pomáhali (výroba roušek, rozvoz potravin, i jinak) a systém podpor nechceme zneužívat. Potřebujeme ale víru, že stát se v této situaci chová smysluplně a spravedlivě ke všem oborům podnikání.

 

V Jablonci nad Nisou 17. 12. 2020

 

Ing. Martin Bauer

Předseda představenstva Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou

a Krajské hospodářské komory Libereckého kraje

Jednatel společnosti SUNDISK s.r.o.

 

Ivo Konečný

Vedoucí sekce cestovního ruchu při OHK Jablonec nad Nisou

Jednatel společnosti Do Jizerek, s.r.o.

 

S podporou našich členů i dalších podnikatelských subjektů v Libereckém kraji.